تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت پژوهشی، دفتر انتشارات و مجلات علمی

صندوق پستی: 618

تلفن: 33289424 - 087

پست الکترونیک: vmj@iausdj.ac.ir

وب سایت مجله: http://vmj.iausdj.ac.ir