اهداف و چشم انداز

هدف مجله پژوهش های بالینی دام های بزرگ آگاهی بخشیدن به جامعه فعال در علوم دامپزشکی با چاپ مقالات متضمن به جدیدترین و به روزترین یافته های علوم دامپزشکی است که با رعایت تمام قوانین و ضوابط چاپ و نشر بین المللی صورت می گیرد. لذا در این راستا از همه پژوهشگران و محققین دعوت می نماید که این مجله را در مسیر پیش رو معاونت و همراهی نمایند. مجله پژوهش های بالینی دام های بزرگ مقالات محققین محترم را در زمینه های بهداشت و بیماری های دام های بزرگ (بیماری های داخلی، بیماری های متابولیک و مسمومیت دام) تکنیک های تصویربرداری تشخیصی، جراحی، هوشبری و بیماری های اندام حرکتی، مامایی و بیماری های تولید مثل، اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی، هماتولوژی و بیوشیمی درمانگاهی، فارماکولوژی، آسیب شناسی تشریحی و بالینی و سایر علوم پایه با کاربرد نتایج مطالعه در دام های بزرگ شامل انگل شناسی و بیماری هلی انگلی، بهداشت خوراک دام، سم شناسی، میکروب شناسی و ایمنی شناسی مورد بررسی و داوری قرار می دهد و در صورت تایید مراحل داوری مقاله در اسرع وقت به چاپ خواهد رسید.