درباره نشریه

مجله پژوهش های بالینی دام های بزرگ مجله ای می باشد که در دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به زبان فارسی و با خلاصه فارسی و انگلیسی منتشر می گردد. این مجله مقالات علمی پژوهشی، مروری و گزارش موردی را در زمینه علوم درمانگاهی و علوم پایه با کاربرد در علوم درمانگاهی به ویژه در دام های بزرگ به چاپ می رساند. این مجله ضمن رعایت کلیه قوانین و ضوابط نشر بین المللی بصورت فصلی و سالانه در چهار نوبت منتشر می گردد. مقالات این مجله پس از انطباق با موضوعات اشاره شده مراحل داوری دقیق را طی می کنند و با رعایت موارد اخلاق در نشر بر روی سایت منتشر می گردند و همچنین بصورت رایگان در دسترس همگان قرار خواهند گرفت. این مجله از تمامی پزوهشگران که آنرا همراهی می کنند سپاسگزار است و از رهنمودهای تمامی محققین و عزیزان استقبال می نماید.