مقاله پژوهشی

1. اولتراسونوگرافی اطاقک‌های چشم گاومیش

صفحه 1-6


2. بررسی وضعیت ید در خون و شیر گاوداریهای صنعتی استان اصفهان

صفحه 7-17


3. بررسی کشتارگاهی آلودگی کرمی دستگاه گوارش گوسفندان در شهرستان کرمانشاه

صفحه 17-24


4. بررسی شاخص‌های تعیین درجه ضایعات روده‌ای در پی استفاده از مادوراماسین در جوجه‌های گوشتی چالش شده با مخلوط آیمریا

صفحه 23-31


5. مطالعه شیوع سرمی لیشمانیازیس احشایی در سگهای صاحبدار شهرستان سراب (آذربایجان شرقی) بروش الایزا وایمونو فلورسانس غیر مستقیم

صفحه 31-41


6. تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی بروسلاهای جدا شده از بیماران بروسلوزی در استان کردستان

صفحه 41-48


7. اثرات سطوح مختلف روغن‌کلزا، دانه‌ی باقلا و پودر سیر بر عملکرد و صفات کیفی تخم‌مرغ در مرغ‌‌های ‌تخم‌گذار

صفحه 49-65


8. تأثیر جاذب‌های غذایی (بتائین و متیونین) در جیره بر رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی ((Fenneropenaeus indicus

صفحه 63-71


9. بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه ریحان بر اشریشیا کلای و سودوموناس آئروژینوزا

صفحه 71-81


10. مقایسه پاسخ تخمدانی و سوپراوولاسیون ایجاد شده ناشی از HMG و PMSG در خارج از فصل تولید مثلی در گاومیش رودخانه‌ای شبه جزیره میانکاله

صفحه 81-87


11. گزارش یک مورد آلودگی شتر به نمف لینگواتولا سراتا در استان خراسان رضوی

صفحه 87-91