مقاله پژوهشی

1. جداسازی باکتری‌ها از سگ‌های بیمار مبتلا به آنتریت هموراژیک و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی

صفحه 1-6


2. ‌آسیب‌شناسی بافتی دستگاه تنفس ماکیان پس از واکسیناسیون علیه برونشیت عفونی H120

صفحه 7-14


3. تشخیص سریع بیماری مارک در ماکیان با استفاده از PCR

صفحه 15-24


4. مطالعه اثرات هیستوپاتولوژیک داروی ایزوپرنالین بر غده بزاقی بناگوشی گربه ماده

صفحه 25-30


5. بررسی اهمیت اقتصادی دیکروسلیازیس نشخوارکنندگان کوچک در استان آذربایجان شرقی

صفحه 31-36


6. اثر سطوح متفاوت ویتامین E در جیره مرغ مادر گوشتی بر تولید و کیفیت تخم‌مرغ

صفحه 37-44


7. بررسی مقایسه‌ای میزان تلفات ناشی از تجویز خوراکی هورمون 17 آلفا- متیل تستوسترون در ماهیان گوپی ((Poecilia reticulata و سیچلاید گورخری (Cichlasoma nigrofasciatum)

صفحه 45-50


8. مقایسه اثرات پماد موضعی کالاندولا و عصاره آبی صمغ گیاه انزروت (Astragalus fasciculifolius) بر التیام زخم‌های ایجاد شده در پوست خرگوش

صفحه 51-62


9. تعیین مناسب‌ترین زمان استحصال تخمک‌ها، پس از سیال شدن آنها در محوطه شکمی مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss

صفحه 63-70


10. جستجوی لیستریا مونوسیتوژنز در شیر خام و پاستوریزه استان کردستان

صفحه 71-76


11. اثر هورمون رشد بر بافت بیضه و ضرایب اسپرماتوژنز متعاقب تجویز متوترکسات در موش صحرایی

صفحه 77-86